Tổ chức đào tạo định kì cho công nhân trong sản xuất

Để đảm bảo năng lực sản xuất và chất lượng hàng hóa làm ra đạt sản lượng theo yêu cầu. Ban giám đốc công ty yêu cầu tổ KCS tăng cường công tác đào tạo để rà soát và nâng cao chất lượng làm việc của công nhân. 

Đối tượng được tham gia là công nhân mới vào làm chưa có kinh nghiệm, cần đào tạo kỹ năng thực tế, kiến thức lý thuyết và công nhân cũ có sản lượng thấp không đạt yêu cầu. Người phụ trách tổ chức Kỳ thi sát hạch tay nghề là Tổ KCS (Bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm) có trách nhiệm lên kế hoạch và thực hiện. Chương trình được tổ chức định kỳ 3 lần mỗi năm với mục đích nhằm nâng cao kiến thức về hàng hóa và nâng cao kỹ năng tay nghề; Đảm bảo chất lượng hàng hóa đạt tiêu chuẩn tiêu thụ ở các thị trường trong nước và nước ngoài; Nâng cao chất lượng hàng hóa đồng đều trong khâu sản xuất.

Công nhân vui vẻ tham gia Kỳ thi sát hạch tay nghề tại Nhà máy sản xuất Đũa sạch Hoa Lư.

Ban Lãnh đạo trao phần thưởng động viên những cá nhân hoàn thành xuất sắc phần thi. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

54 − 45 =