[NỘI BỘ] NGOẠI KHÓA DU XUÂN 2021

Tháng 4 năm 2021, thời gian dịch tạm thời bị dập tắt, cán bộ công nhân viên đã tổ chức một buổi du xuân tại Đại Lải Flamingor nhắm kết nối tình đoàn kết sau những ngày làm việc mệt mỏi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

45 − = 39